Najlepsi z najlepszych

to cykliczna impreza podsumowująca wydarzenia i osiągnięcia kulturalne danego roku kulturalno – oświatowego, którego data przypada zwykle na pierwsze dni czerwca. Podczas Koncertu, prezentowane są wszystkie formy pracy jakie oferuje Miejsko

 

 – Gminne Centrum Kultury w Rykach oraz występy laureatów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich Konkursów, Przeglądów, Festiwali na płaszczyźnie  wokalnej, teatralnej, tanecznej, kultury żywego słowa, muzycznej, folkloru 

 

oraz aktywności artystycznej seniorów. Prezentacjom scenicznym towarzyszy wystawa prac plastycznych i rękodzieła artystycznego..