MIEJSKO - GMINNE

CENTRUM KULTURY

w Rykach

 

 

nck_dkplus

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach dzięki dotacji od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, rozpoczyna w Gminie Ryki realizację programu „KREATYWNI KULTURALNIE”.

W ramach projektu MGCK pragnie położyć nacisk na aktywizację środowisk kulturotwórczych wśród mieszkańców Gminy Ryki. Wraz z wolontariuszami zbadamy zasoby, potrzeby i oczekiwania osób wśród wybranych grup projektowych. W trakcie badania wykorzystane zostaną metody pomiarowe opracowane przez absolwentki socjologii UMCS - Martę Nazaruk-Napore oraz Agnieszkę Duda-Jastrzębską. Do tradycyjnych środków badawczych: ankieta, wywiad itp. włączone zostaną środki animacji kultowej – mapowanie, spacer badawczy i inne.

Wiedza zdobywa w ten sposób poza wartością dokumentacyjną pozwoli stworzyć diagnozę potrzeb dla środowisk kulturotwórczych – znaleźć ich najsilniejsze strony oraz wytypować te aspekty ich działalności, które wymagają wsparcia instytucjonalnego. Właściwie ukierunkowana pomoc – podniesienie indywidualnych i zbiorowych kompetencji w zakresie animacji kulturowej stanie się kolejnym etapem projektu.

„Kreatywni kulturalnie” zakończy się rozpisaniem konkursu na projekty kulturalne, stworzone przez mieszkańców Gminy Ryki. Projekty zostaną sfinansowane dzięki dotacji otrzymanej przez MGCK. To jakie będą to przedsięwzięcia i jak zostaną zrealizowane, będzie rezultatem a zarazem sprawdzianem skuteczności działań w ramach „Kreatywni kulturalnie”.

 

SPOTKANIE WARSZTATOWE [DOM KULTURY +] - 7 kwietnia, godz. 17:00 - MGCK/pałac

 

 I SPOTKANIE WARSZTATOWE KREATYWNYCH KULTURALNIE

 

KONKURS NA INICJATYWY LOKALNE

 

WYBRANE INICJATYWY

 

DIAGNOZA GMINY RYKI

 

 

 

DOM KULTURY +

Program ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji,

 

a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.  Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych 

 

praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 14

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 14

Notice: Undefined variable: post in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 75

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 75


  • Notice: Undefined variable: i in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 154