Przetargi

Przetarg Nieograniczony: Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej Sali kinowej oraz klimatyzacji pomieszczenia kinooperatora w budynku kina „Renesans” dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach

Numer ogłoszenia: 583761-N-2017; data zamieszczenia: 05.09.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej Sali kinowej oraz klimatyzacji pomieszczenia kinooperatora w budynku kina Renesans dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nowoprojektowanej wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, a także niezbędne demontaże nieczynnych instalacji wentylacyjnych oraz udrożnienie istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej. Zakres prac obejmuje również skucie istniejących fundamentów (w pomieszczeniu maszynowni) oraz zamurowanie otworów po zdemontowanych kanałach wentylacyjnych, a także niezbędne naprawy uszkodzonych elementów istniejącej aranżacji. Część elektryczna prac obejmuje doprowadzenie zasilania elektrycznego dla projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie nr 583761-N-2017

SIWZ

Dokumentacja-Projektowa-do-SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ-2017

Załącznik nr 3 do SIWZ-2

Załącznik nr 4 do SIWZ-1

Załącznik nr 4 do umowy-2

Załącznik nr 5 do SIWZ-2

Załącznik nr 5 do umowy-2

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Zapytanie nr 1 – pdf

Rzuty – zip

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na  ,,Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej sali kinowej oraz klimatyzacji pomieszczenia kinooperatora w budynku kina ,,Renesans” dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach” w dniu 20.09.2017 r.

 

Informacja o grupie kapitałowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2

 

Przetarg Nieograniczony: Modernizacja Kina „Renesans” W Rykach

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 158019 – 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

PLIKI DO POBRANIA:

————————————————————————————————————————————————

Unieważnienie przetargu na Modernizację Kina „Renesans” w Rykach

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU – pdf

Dotyczy:

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

————————————————————————————————————————————————

Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

ZMIANA OGŁOSZENIA – pdf

ZAWIADOMIENIE NR 1 – pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

wyjaśnienie – pdf

wyjaśnienie nr 2 – pdf

————————————————————————————————————————————————

Przetarg nieograniczony: Modernizacja Kina „Renesans” w Rykach

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

PLIKI DO POBRANIA:


Notice: Undefined variable: post in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 75

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 75


  • Notice: Undefined variable: i in /home/ryki/ftp/_mgck-wp/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/share_front_end_view.php on line 154