MIEJSKO - GMINNE

CENTRUM KULTURY

w Rykach

 

 

"PELAGIA"

 

Zespół Śpiewaczy „PELAGIA” powstał w 2008 roku w Leopoldowie i działa przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Rykach. Kierownikiem Zespołu jest Pani Krystyna Żaczek a instruktorem Pawła Warownego. Trzon zespołu tworzą mieszkańcy Leopoldowa i okolic. 

Zespół „PELAGIA” w swoim repertuarze posiada:

 • Pieśni Ludowe z okolic Ryk – prezentowane w autentyczny sposób;
 • Pieśni religijne: wielkopostne [w tym droga krzyżowa], kolędy, pastorałki, wielkanocne, maryjne, do Pana Jezusa, do Świętych;
 • Pieśni partyzanckie i patriotyczne z rożnych okresów oraz piosenki biesiadne;
 • tańce ludowe z południowej części Mazowsza Leśnego – prezentowane w sposób autentyczny;
 • widowiska - prezentujące dawne zwyczaje  i obrzędy.

Swoim bogatym repertuarem od szeregu lat zespół uświetnia różnego rodzaju imprezy o zasięgu nie tylko loklnym ale także ogólnopolskim i miedzynarodowym. Repertuar dobierany jest do rodzaju i charakteru imprezy – co gwarantuje dobra zabawę publiczności.

Atutem zespołu są także piękne oryginalne stroje ludowe z okolic Ryk, zrekonstruowane przez Pawła Warownego. Zespół posiada dwa typy ubioru z połowy XIX oraz z początku XX wieku.  Sorcówki i ciasnochy [spódnice] oraz burki [fartuchy] to autentyczne ponad stuletnie elementy stroju z okolic Ryk, które dzięki paniom przetrwały do naszych czasów –  pozostałe elementy zostały na nowo uszyte przez panie na wzór zachowanych pojedynczych eksponatów – całości stroju uzupełnią archaiczne elementy – płachetki [białe lub pasiaste szale] oraz czepce perkalowe.

Zespół śpiewaczy bierze udział w licznych konkursach i przeglądach godnie reprezentując swój mikro region. Mimo krótkiego stażu – ma na swoim kącie wiele nagród i wyróżnień, do najważniejszych należą:

 • III miejsce w kategorii „Zespół folklorystyczny” na Ogólnopolskim
  Przeglądzie Artystycznego Ruchu seniorów „ARS 2010” Bydgoszczy
  - 2010 r.
 • Puchar (I miejsce) Prezesa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie zdobyte na: XI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Dęblin – 2010 r.
 • Nagroda Starosty Ryckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury – 2010 r.
 • III miesjce na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie – 2011 r.
 • I miejsce w kategorii  zespołów do 10 osób zdobyte na: XII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Dęblin - 2011 r.
 • II Miejsce w kategorii Zespołów Śpiewaczych na 46 Ogólnopolskim Festiwalu
  Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – 2013 r.
 • I miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej-Ludowej i Tańca Ludowego w pinkach – 2014
 • I miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach - 2014
 • I miejsce na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy - ARS 2014
 • III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie 2014