MIEJSKO - GMINNE

CENTRUM KULTURY

w Rykach

 

 

DSC_1199

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

W ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowane są spotkania, wykłady, multimedialne prezentacje, zajęcia regionalne, wernisaże, warsztaty artystyczne, wycieczki krajoznawcze, okolicznościowe wieczorki i zabawy.

 

PrezesZofia Polak

Opieka merytoryczno –pedagogiczna:

mgr Bogumiła Porowska – dyrektor MGCK w Rykach

dr Tadeusz Graca - rektor LSW w Rykach /do 2012r./

dr Kazimierz Jurzysta - rektor LSW w Rykach /do 2015r./

 

http://utwryki.prv.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYK

 

Towarzystw Przyjaciół Ryk jest organizacją o charakterze kulturalnym, a głównym celem jego działania jest kultywowanie historii, kultury i tradycji „małej ojczyzny” oraz dbanie o miejscowe zabytki. Podczas prawie 40-letniej działalności zarząd podjął szereg działań, mających na celu realizację założonych celów.

Organizowane są cykliczne spotkania członków, podczas których omawiane są zagadnienia z historii regionalnej i historii Polski. Członkowie Towarzystwa wyjeżdżają na wycieczki historyczne, przedstawienia teatralne i koncerty. Towarzystwo współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. W Przedszkolu nr 2 w Rykach istnieje Małe Towarzystwo Przyjaciół Ryk, którego opiekunem jest p. Joanna Gąska.   WIĘCEJ...

DSC_0027