MIEJSKO - GMINNE

CENTRUM KULTURY

w Rykach

 

 

KADRA

P. O. DYREKTORA

mgr Donata Jurzysta - Łukasiak

 

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wojtaś

KIEROWNIK KINA "RENESANS"

mgr Donata Jurzysta-Łukasiak

Gł. Specjalista ds. tańca i organizacji imprez

 

Joanna Zakrzewska

Gł. Instruktor artystyczny ds. teatru, żywego słowa oraz organizacji imprez

 

Sylwia Lange

Starszy Specjalista ds. ochrony dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez

 

 

Agata Karpińska

Starszy Specjalista ds. plastyki, promocji oraz organizacji imprez

 

Anna Wojdat

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

 

Lidia - Iwona Jaroń

Gł. Instruktor ds. fotografii, zajęć klubowych oraz organizacji imprez

 

Ewa Żaczek

Pracownik gospodarczy

 

Leszek Gajewski

Starszy Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego, organizacji widowni - kasjer

 

Łukasz Malinowski

Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego - kasjer

 

Anna Naduk

Starszy Specjalista ds. obsługi widowni - kasjer

 

Zbigniew Czerski

Gł. Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych w kinie

 

Eliza Błachnio

Animator

 

Wiktoria Andrzejczyk

Animator

 

Bożena Jędrych

Pracownik gospodarczy

427
SONY DSC
Obraz 350

MGCK w Rykach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną w Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ryki Nr I/2009. Gmina sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną MGCK, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Podstawowym celem działalności MGCK w Rykach jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej rozwijanie na terenie miasta i gminy Ryki.

Działalność Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zmierza do szerokiego włączenia społeczeństwa w wielowymiarowy proces edukacji, aktywizacji i integracji, nadający sens życiu na tle przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych. Inspirowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do różnych form aktywności artystycznej, kulturalnej i społecznej ma za zadanie przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu. To także wyraz troski o zapewnienie mieszkańcom Gminy Ryki godnego miejsca w społeczeństwie obywatelskim.

MGCK rozpoczyna rok kulturalno - oświatowy 1 września każdego roku kalendarzowego. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: taniec ludowy i towarzyski, muzykę, teatr, plastykę i film, uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne, promuje dobrą rozrywkę. MGCK prowadzi ok. 30 stałych form pracy, zrzeszających około 500 osób. W ciągu roku jest organizatorem i współorganizatorem ponad 250 różnorodnych imprez i wydarzeń (okolicznościowe, masowe, koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich i zawodowych, turniejów bądź przeglądów o różnorodnej tematyce, imprez w ramach wypoczynku letniego i zimowego, wystaw w Galerii MGCK, imprez rozrywkowo-wypoczynkowych, spotkań, odczytów, sesji popularno – naukowych, bądź innych form działalności oświatowej, które gromadziły około 45 tys. widzów i uczestników.

W realizacji zadań instytucja szeroko współpracuje z Urzędem Miejskim i Radą Miejską w Rykach, Starostwem Powiatowym w Rykach oraz z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, firmami, zakładami pracy i stowarzyszeniami NA TERENIE MIASTA, GMINY, POWIATU, REGIONU I KRAJU.